Cartlanna Clibe: asterix

Asterix Gliaire: Léirmheas

wp-1467282446050.jpg

Eachtra eile i ndán do Asterix agus Obelix

Taitníonn an tsraith Asterix go mór linn–grinn, gaiscíocht, agus pictiúir spéisiúla. Na leaganacha Gaeilge atá againn go nuige seo, déarfainn go bhfuil siad fiú níos fearr ná na leaganacha Béarla. Tá an Ghaeilge glan, soléite, agus glic. Ní haon eisceacht é Asterix Gliaire, a cheannaigh muid agus muid i mBéal Feirste mí ó shin.

 

D’éirigh leis an aistritheoir, Antain Mac Lochlainn, an téacs a dhéanamh sárGhaelach. Féach ainm an fhile, Dándírix, a dhéanann tagairt don mheadaracht choitianta SheanGhaeilge, an dán díreach. Tá imeartas breá focal ann freisin, mar shampla, nuair a lorgaíonn captaen loinge “árthach a athrach”. Cuirtear an t-athshuíomh cultúrtha i bhfeidhm sna pictiúir freisin, áit a gcuirtear lirící cáiliúla as amhráin Ghaeilge sheanchaite i mbéal an fhile.

An t-aon locht atá againn ar an leabhar ná an clúdach–clúdach bog láidrithe le scim phlaisteach–tá sé badráilte cheana ag na gasúir. B’fhearr liom go mór clúdach crua a choinneodh an leabhar slán go ceann na mblianta. Leabhar maith mar seo, fulaingeoidh sé neart droch-úsáide  de bharr shíorléamh na ngasúr.

Is fiú machnach a dhéanamh ar theanga an leabhair. Feicim gurb é an leagan Gaeilge amháin a bhain úsáid as an seanfhocal breá gliaire–focal ar ghá dom féin a sheiceáil sa bhfoclóir (cé gur thuig na páistí é gan dua, a bhuíochas leis na pictiúir). I leagan Ghaeilge na hAlban, is é an teideal ná Asterix an Gladaidheatar; sa leagan Breatnaise, Asterix y Gladiator. Seo ceist a chuirim go minic–ar cheart glacadh leis na focail iasachta? Nó an ceart an deis a thapú le síneadh a chur le stór focal an léitheora. Sa gcás seo, a bhfuil brí an fhocail soiléir, tá mé lánsásta le “gliaire”.

Is é DalenÉireann (fochomhlacht de chomhlacht sa mBreatain Bheag, a shílim) a d’fhoilsigh Asterix Gliaire, agus tá mé cinnter gur féidir é a ordú ó na siopaí leabhar ar fad.

wp-1467278951426.jpg

Athshuíomh cultúrtha ceart déanta ar théacs an scéil.

Advertisements

Asterix agus an Corrán Óir: Léirmheas

Blas Gearmáinise ar Ghaeilge an Bharbaraigh.

Blas Gearmáinise ar Ghaeilge an Bharbaraigh.

Cheannaigh mé slam leabhar nua do na gasúir le deireannas agus tosóidh mé  ag scríobh léirmheas orthu. Tá an mac is sine ag léamh an tsraith Asterix le René Goscinny, léaráidí le hAlbert Uderzo, i mBéarla, agus chonaic mé go bhfuil aistriúcháin Ghaeilge ar chuid acu. Is é Antain Mac Lochlainn a rinne an t-aistriúchán.

Asterix agus an Corrán Óir a cheannaíos ón tsraith seo agus tá muid an-sásta leis. Tá na léaráidí thar cionn agus rinneadh sár-jab leis an leagan Gaeilge. Ní aistriúchán lom atá ann, ach ath-scríobh cliste a chruthaíonns imeartas focal nádúrtha Gaelach.

Tá cumas léite Gaeilge mo mhic, 9 mbliana d’aois, cuid mhaith chun deiridh ar a chumas léite Béarla, ach léann sé an leabhar in éindí liomsa gan róstró; bheadh sé in ann ag an leagan Béarla gan chúnamh ar bith. Cuireann na gasúir eile (7 mbl. agus 5 bhl.) spéis sa leabhar freisin, agus mé á léamh os ard.

Sílim go gceannóidh muid leabhair eile na sraithe amach anseo.